Vài nét về ngành công nghiệp sơn Việt Nam

Vài nét về ngành công nghiệp sơn Việt Nam

Vài nét về ngành công nghiệp sơn Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến

1900 633 057

Hỗ trợ online:

Thông tin liên hệ:

ĐT: 1900 633 057

Email: info@toppaint.com.vn

VIDEO CLIP
Sản phẩm mới
Vài nét về ngành công nghiệp sơn Việt Nam

Vài nét về ngành công nghiệp sơn Việt Nam

Sản phẩm và thị trường 
Sản xuất sơn và chất phủ tại Việt Nam năm 2011 đạt sản lượng 345 triệu lít với giá trị 994 triệu đô la Mỹ, cơ cấu phân loại theo các lĩnh vực sử dụng như sau : 
- Sơn trang trí 
- Sơn tầu biển và bảo vệ 
- Sơn gỗ 
- Sơn tấm lợp 
- Sơn bột 
- Các loại sơn khác (sơn xe hơi, gắn máy, kẻ đường, sơn sàn …) 

Cơ cấu ngành sơn Việt Nam theo sản lượng 
 

 

 

 

Cơ cấu ngành sơn Việt Nam theo giá trị